v září 2011 otevíráme

kurzy

plavání rodičů s dětmi,

plavání a přípravku


Plavání dětí od 12 měsíců s rodičiúterý 15:50 - 16:20 S. Hübschmannová


Ve třinácti lekcích formou her si rodiče s dětmi vyzkouší jak získat správné návyky a zároveň dostanou potřebné informace k seznámení se ze základy výuky plavání.

Cena kurzu 1800,- / 13lekcí (1500,-/10lekcí , 180,-/ samostatná lekce)


Plavání dětí od 2,5 let s rodiči - úterý 15:10 - 15:40 S. Hübschmannová, E.Janovská


Ve třinácti lekcích formou her si rodiče s dětmi vyzkouší jak získat správné návyky a zároveň dostanou potřebné informace k seznámení se ze základy výuky plavání.

Cena kurzu 1800,- / 13lekcí (1500,-/10lekcí , 180,-/ samostatná lekce)


Plavání dětí od 2,5let dětský bazén - úterý 16:20 -16:50 , čtvrtek 16:10 -16:40 E. Janovská

1x týdně na dětském bazénu si děti vytvářejí první návyky na získání správné polohy těla a základů dýchání a formou her se učí základům plavání

Cena kurzu 1700,-/15lekcí (1200,-/ 10lekcí, 130,-/1lekce)


Plavání dětí od 3let do 7 let dětský bazén pondělí 17:00-17:45 J.Hamplová, M.Landová

na dětském bazénu ,kde dle schopností dětí se vytvářejí návyky na získání správné polohy těla, dýchání a procvičování základů plavání, to spolu s hrami ve vodě

Cena kurzu 1700,-, ( 130,-/1lekce)


Přípravka děti od 6let do 12 let pondělí a středa 16:00 -16:45

pondělí a středa 17:00 -17:45 J. Hamplová, M.Landová,

úterý 16:30 – 17:15 a čtvrtek 17:00 -17:45

úterý 17:15 – 18:00 a čtvrtek 17:45 – 18:30 Veselý, Hübschmannová

na velkém bazénu, kde mají děti možnost 2x týdně dále rozvíjet své znalosti a schopnosti, při vytváření správných návyků na plavání s možností plynulého přechodu do oddílu plavání

Cena kurzu 1700,- ( 1lekce 90,-)


Zdokonalovací plavání pro dospělé M. Řádová, E. Janovská, F.Veselý


po individuální dohodě s instruktory, v případě většího zájmu bude stanoven den a hodina.

Cena 10lekcí 900,-Výuka plavání pro mládež a dospělé M. Řádová, E. Janovská, F.Veselý

V pondělí nebo po po individuální dohodě s instruktory Cena 10lekcí 1500,-

Rozpis

kurzů plavání a přípravky a oddílu 1. pol.šk.roku 2011/12

zahájení

Pondělí 16:00 – 16:45 5 – 10let velký bazén (Landová, Hamplová) 5.9.2011

Pondělí 17:00 – 17:45 3 – 7 let dětský bazén (Landová,Hamplová) 5.9.2011

Pondělí 17:00 – 17:45 6 – 12 let velký bazén (Veselý, Veselý) 5.9.2011

Pondělí 17:00 – 18:00 plavecký oddíl velký bazén (Jindra, Parusnikov) 5.9.2011

Pondělí 18:00 – 19:00 plavecký oddíl velký bazén (Franek, Veselý) 5.9.2011


úterý 15:10 – 15:40 rodiče s dětmi od 2,5 roku dětský bazén (Hübschmannová,Janovská) 20.9.2011

úterý 15:50 – 16:20 rodiče s dětmi od 6měsíců dětský bazén (Hübschmannová,Janovská) 20.9.2011

úterý 16:20 – 16:50 děti od 2,5 roku dětský bazén (Janovská) 20.9.2011

úterý 16:30 – 17:15 přípravka 6-10let velký bazén (Veselý,Hübschmannová) 5.9.2011

úterý 17:15 – 18:00 přípravka 8-12let velký bazén (Veselý,Hübschmannová) 5.9.2011

úterý 16:45 – 18:00 plavecký oddíl velký bazén (Škanta) 5.9.2011

úterý 18:00 – 19:15 plavecký oddíl velký bazén (Franek) 5.9.2011


středa 17:00 – 18:00 přípravka velký bazén (Landová) 5.9.2011

středa 17:00 – 18:00 plavecký oddíl velký bazén (Jindra) 5.9.2011

středa 18:00 – 19:00 plavecký oddíl velký bazén (Franek) 5.9.2011


čtvrtek 15:00 – 15:45 kurz 4 – 7let velký bazén (Janovská) 13.9.2011

čtvrtek 15:45 – 16:30 kurz 8 -10let velký bazén (Čepeláková) 13.9.2011

čtvrtek 16:10 – 16:40 rodiče s dětmi od 2,5 roku dětský bazén (Janovská) 13.9.2011

čtvrtek 16:45 – 17:25 kurz 3 -6let dětský bazén (Janovská) 13.9.2011

čtvrtek 17:30 – 18:10 kurz 3 -6let dětský bazén (Janovská) 13.9.2011

čtvrtek 17:30 – 18:20 přípravka velký bazén (Veselý) 5.9.2011

čtvrtek 17:30 – 18:30 plavecký oddíl velký bazén (Škanta) 5.9.2011

čtvrtek 18:20 – 19:05 kurz 6 - 12 velký bazén (Janovská) 13.9.2011

čtvrtek 18:30 – 19:30 plavecký oddíl velký bazén (Franek,Uhrová)5.9.2011.


Cena kurzů paní Janovské a Čepelákové ( jen 1x týdně) 1500,- ( 1lekce 120,-)

Kurzy jsou určeny jako další tělesná sportovní aktivita dětí a pomáhají jen získávat základní znalosti plavání.


Cena plavání pro přípravku (2x týdně) je 1700,- (1 lekce 90,-)

Přípravka je určena pro děti k získání základních návyků a umožňuje jejich následný rozvoj plavání s možností uplatnění v plaveckém oddíle.


Plavecký oddíl –nabízí dětem zdokonalení plavání, účast na plaveckých soutěžích a soutěžích v dálkovém plavání a seznámení se se záchranářským sportem a účast na záchranářských soutěžích., Účast na pětibojařských soutěžích a zapojení se do tohoto sportu. Tréninky jsou 2 – 4x týdně. Cena na pololetí je 1800,-
zápis do kursů plavání

a doplňující informace v pokladně Plaveckého bazénu

a na č. 315 682723 pokladna, 315 682 725 kancelář

Definitivní zařazení dětí bude provedeno po jejich přezkoušení a potvrzení o zařazení příslušným trenérem či instruktorem

Úhrada kurzů a oddílových příspěvků je třeba do 10.10.2011 !

Další informace na pokladně nebo u vedoucích kurzů


Na volná místa do jednotlivých kurzů se informujte u instruktorů. V případě zájmu o členství v plaveckém oddíle kontaktujte během tréninků oddílu některého z těchto

trenérů:  D. Jindra

                                     P. Škanta

                                     S. Hübschmannová

                                     F. Veselý

                                     M. Franek