Aktivity
Zde bude úvodní obrázek

Kromě individuálního vyžití v bazénech nabízíme:
- Plavecká škola , která je určena výhradně pro školy a školky, zajišťuje výuku plavání dětí od předškolního věku až po středoškoláky z Neratovic,Prahy,celého mělnického okresu a okresu Praha-východ. Výuka probíhá ve všední dny od 8:00 do 14:30. Děti jsou rozděleny do malých skupinek dle jejich dovednosti,která je dále rozšiřována pod vedením instruktorů plavání Plavecké školy Neratovice


Plavecká škola pak ve spolupráci s plaveckým oddílem organizuje
kurzy plavání pro začátečníky  - dospělé a děti od 3 let
začátečníci-neplavci jsou vyučováni v malých skupinách a trenér-cvičitel se jim věnuje téměř individuálně, po získání základních dovedností ve vodě se pokračuje základy plavání a pro snadnější a bezpečnější nácvik je používáno různých plaveckých pomůcek.

Pro ty, kteří mají zvládnuté základy plavání je určen další typ kurzů a to je

přípravka nebo zdokonalovací kurz plavání pro děti i dospělé
Zde se zdokonalují základy plavání a rozšiřuje se nácvik různých plaveckých stylů.
- Pro děti, které si plavání vyberou jako zájmovou činnost, je možnost jejich dalšího uplatnění v plaveckém oddíle, jehož členové jsou zařazeni do skupin dle věku a výkonnosti.Ti se zúčastňují závodů na různých stupních úrovně.(od místních závodů až po mistrovství republiky).

Pro firmy,organizace či jednotlivé skupiny nabízíme pronájem celého plaveckého areálu či pouze jeho jednotlivých částí a to buď pravidelně, po celý rok - vhodné pro sportovní oddíly v rámci sportovních příprav, či pro zaměstnance jako regenerační a rekondiční aktivity, nebo jednorázově-nutno zarezervovat s dostatečně velkým časovým předstihem a uvažovat okrajové hodiny.

Plavání kojenců zajišťuje neratovické Rodinné Centrum Myšák a Brandýské mateřské centrum pro kojence a děti do 3 let

Pro zdravotně oslabené občany
zajišťuje městská organizace tělesně postižených Neratovice - Mgr. Marie Šmejkalová(sekretariát:DDM, Mládežnická 984, Neratovice). Například pořádá pro své členy pravidelně 2x ročně
Jarní a podzimní rekondiční plavání
další informace: paní Marie Václavíčková 737 584 153


Pobyty pro diabetiky
zajišťuje Svaz diabetiků ČR, územní organizace, ul. Ladislava Rohela 2596, 276 01 Mělník
první část organizovaná- cvičení ve vodě s cvičitelkou, druhá část je individuální pobyt ve vodě

Aquarobic Plavání kojenců Kurzy plavání Plavecký oddíl